Avís Legal

Les presents Condicions Generals (en endavant, les "Condicions Generals") regulen l'ús del lloc web "www.jsoler.com" (d'ara endavant, el "Lloc Web"), titularitat de Llatapunt S.L. (En endavant, "www.jsoler.cat") i les condicions de compra de productes i de contractació de serveis oferts a través del lloc web.

Jsoler.cat és una plataforma web de comercialització en línia de productes i serveis oferts amb preus especials per Llatapunt S.L., societat de nacionalitat espanyola, amb domicili al carrer de les flors 23 B, 08358 de Arenys de Munt (Barcelona). Llatapunt S.L. aquesta donada d'alta amb el CIF / NIF: B-55.220.099.

Mitjançant l'acceptació d'aquestes Condicions Generals, l'usuari consent fer-se soci de jsoler.cat, i les seves dades passaran a formar part dels fitxers de bases de dades d'aquesta societat, i el tractament d'aquests fitxers serà acord amb el que preveu la Política de Privacitat.

Jsoler.cat proporciona informació sobre productes i serveis, propis de Llatapunt S.L. i / o de tercers col · laboradors, i ofereix la possibilitat de la seva adquisició i contractació a través del lloc web. Les persones que pretenguin navegar pel lloc web, així com adquirir o contractar productes o serveis han de tenir la condició de "Usuari Registrat", la qual s'adquireix completant el formulari de registre, acceptar aquestes Condicions Generals i la Política de Privacitat i seguint els passos que jsoler.cat posteriorment comunica a través de correu electrònic.

Les presents Condicions Generals són les úniques condicions aplicables a l'ús del lloc web i la contractació de productes o serveis a través del lloc web i substitueixen qualsevol altra condició, excepte previ acord i per escrit entre jsoler.cat i l'usuari registrat. En conseqüència, l'usuari registrat (és a dir, persones físiques o jurídiques que no tinguin la condició de soci) que accedeixi al Lloc Web i / o realitzi la contractació de productes i serveis a través del lloc web accepten sotmetre i queden vinculats per les Condicions Generals tal com es troben redactades en el moment en què s'accedeixi al lloc web.

Tot usuari registrat que accedeixi al Lloc Web ha de ser major de 16 anys amb prou capacitat legal per celebrar contractes.

Jsoler.cat opera a través del lloc web, exclusivament, per al territori espanyol comprès en la Península Ibèrica, Balears i Canàries (d'ara endavant, el "Territori"). Jsoler.cat únicament realitza enviaments i distribueix els productes al Territori.

Els termes en majúscula que no estiguin expressament definits en aquestes Condicions Generals, tindran el significat atribuït per jsoler.cat en el lloc web.